NL
FR
EN
Log in
WVD zeilen voor iedereen
Recent Nieuws
Laatste mogelijkheid clubdienst
28/11/2021
INTRIESTE CORONAPERIKELEN DWINGEN TOT NIEUWE MAATREGELEN…
27/11/2021
vervolg kadewerken 26-11
26/11/2021
De kadewerken gaan goed vooruit
18/11/2021
WVD zeilschool vol fun
Weer- en Windcondities

Binnenkort
Kalender Clubactiviteiten
  December 2021  
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Zeil- en Windsurfschool Kalender
  December 2021  
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Laatste mogelijkheid clubdienst 2021

Het weekend van 18 en 19 dec heb je nog de mogelijkheid om je clubdienst voor 2021 te komen doen.
Vele handen maken licht werk.
Je hebt dan meteen de mogelijkheid om te kijken of je eigen materiaal winterklaar is en en goed vast ligt.

Via het googleform kan je je inschrijven. 

https://docs.google.com/forms/d/1Jer38_8OheswHEq_OUB6XWHxZ2DiTdGvJT__WzqdC6g/edit

INTRIESTE CORONAPERIKELEN DWINGEN TOT NIEUWE MAATREGELEN…

Twee jaar na de eerste coronabesmettingen in China, zitten wij nu volop in een 4de golf, momenteel zelfs een ware explosie van besmettingen, dagelijks het hoogste aantal dat we ooit hebben gekend.  Luttele uitzonderingen niet te na gesproken, behoeven gevaccineerd gelukkig nog enkel (oudere) mensen met onderliggende aandoeningen verregaande zorg in onze ziekenhuizen.  Dit blijkt te matchen met de voorspellingen dat de vaccins bij “gezonde” mensen procentueel bijna volledig beschermen tegen opname in intensive care en overlijden.  Ondanks stijging van diverse coronacijfers van 20 tot meer dan 50% op weekbasis, zitten we (voorlopig?), zo dankzij de vaccinaties, “slechts” op een aantal ziekenhuisopnames en iets meer bezette bedden als in de derde golf, waarvan de kleine, ongevaccineerde groep wel ½ tot 2/3 inneemt.  Zwaar probleem is nu echter wel dat het ziekenhuispersoneel verder dan op het tandvlees zit door talrijk uitvallende collega’s en huisartsen, en helaas al herhaaldelijk uitgestelde, vitale operaties voor andere aandoeningen weer moeten worden uitgesteld.  Het aantal coronadoden blijft na vaccinatiecampagne we beperkt tot 1/6 van hetgeen we ooit meemaakten, maar elk overlijden blijft er 1 te veel.   

Als club nemen we geen positie in de vaccinpolemiek, en vermeden actief ongevaccineerden

te “discrimineren”, willen hen wel aanmoedigen ook de stap te zetten.  In plaats van een Covid Safe Ticket te verplichten, kozen we – gevaccineerd of niet - inderdaad, steevast en kort op de bal van de pandemie-evolutie, voor preventiemaatregelen : houden van afstand, mijden van generatiemix (zeer belangrijk gezien de jeugd momenteel de belangrijkste pandemiemotor is) en contact met ander gezelschap, mondmaskers en specifiek ter beschikking staande beschermingsmiddelen.

Kort na onze begin november aangepaste, interne regels om iedereen boven 12 jaar en 2 maand binnen tot een mondmasker te verplichten, en de nog jongeren er om te vragen, kwam de overheid met nieuwe, deels verder gaande regels.  Een samenvatting is aan de orde…

Lees aub zeer aandachtig de nieuwste coronaregels, die duidelijk rood gedrukt uithangen bij de poort en elke toegang van lokalen !  Te veel mensen gaan hier simpel aan voorbij.

- Blijf vooreerst weg bij enig verdacht op infectie, temeer men nu veel sneller een code voor testing zal krijgen bij hoog risicocontact, en respecteer de preventiemaatregelen.

- In onze cafetaria is tot nader order voor toegang een CST noodzakelijk.  Bovendien moet iedereen in staande of stappende positie, een mondmasker dragen.  Voor -12 jarigen stelt de club gratis speciale kindermaskers ter beschikking, gezien deze niet universele plicht.  Benader de toog ook niet onnodig, zeker niet voorbij de geel-zwarte markering op 1,5m ervan.  Het CO2 gehalte wordt constant gemeten en er is een actieplan bij verhoging van waarden.

- In de andere gemeenschapslokalen (als belangrijkste de toiletten en kleedkamers, maar ook polyvalente zaal, waar CO2 wordt gemeten, en lokalen beneden zodra je er niet alleen bent) heerst strikte mondmaskerplicht.  Enerzijds is dit zo opgelegd door de overheid, anderzijds kunnen hier zowel CST-houders als ongevaccineerden circuleren, dit kan niet genoeg worden benadrukt. 

- In de sportzone (voorbij de nadarafsluiting) is het mondmasker niet verplicht, maar wordt dit aanbevolen.  Samen op een boot stappen met een persoon die geen vast contact is, wordt afgeraden indien geen spatbestendig masker wordt gedragen of geen afstand kan worden gehouden.

Met al deze richtlijnen, hoopt WVD een steen bij te dragen in het indammen van de virus-verspreiding.  Niet naleving van deze regels, zet de gezondheid van anderen op het spel, en blijft dan ook als topprioriteit zeer strikt gehandhaafd door het bestuur.  Er zijn al personen de deur gewezen, en bij recidive door leden, riskeren deze finaal ook een schorsing.

Gezien begin december de ultieme explosie van coronacijfers wordt verwacht, misschien zelfs met lockdown, hebben we besloten de Algemene Clubvergadering die in die periode normaal doorgaat, uit te stellen.  We willen dat alle kernleden kunnen deelnemen, en dat is online onmogelijk gebleken.  Gezien we kort daarop met de Kerstperiode zitten, zal de AV door overmacht dus ten vroegste in januari 2022 door kunnen gaan. 

Ook het bestuur moet overleg uitstellen en heeft het moeilijk om alles (tijdig) te bolwerken, maar wees gerust dat we, net als een regering in lopende zaken, in goed huisvaderschap de clubzaken blijven beredderen. 

Getuige daarvan onder meer het mobiele toilet op de kade, net als jeugdtrainingen en wedstrijdorganisaties wanneer dit mocht, maar ook de reeds vorig jaar geplande, volledige vernieuwing van onze kade en slipway, die recent werd aangevat en vanaf begin december te bewonderen zal zijn.  De coronacrisis sterkte onze overtuiging om ook alternatieve bezigheidsmogelijkheden te voorzien in open lucht, ook aan wal, zodat de nieuwe kade zal voorzien zijn van een ruimte voor petanque en air-badminton, als voorbode van andere initiatieven die het aantrekkelijker moeten maken om in de club te vertoeven.

Een impressie van de werken op 25-11

  

  

Een kleine foto impressie van woensdag 17-11

 

 

Interne WVD-Regels 4de coronagolf vanaf 1/11/2021 tot nader order toegang met QR…

Zelf waren we al zinnens om als regel het mondmasker binnen de clublokalen in te voeren, behalve voor wie een geldige Covid safe attest met QR-code kan voorleggen.  Nu zijn laat, maar toch nog op de valreep, alsnog overheidsbeslissingen genomen…

Vanaf 1/11 wordt het binnen de cafetaria zo inderdaad verplicht een geldig Covid Safe attest, samen met identiteitskaart, voor te leggen vooraleer toegang te kunnen nemen.  Ook worden de CO2-waarden verder permanent in het oog gehouden.  Kinderen tussen 6 en 12 jaar vragen we binnen een mondmasker te dragen wanneer ze niet zitten.

Hoe geraak ik aan een CST (Covid Safe Ticket met QR code) ?

Het makkelijkst is om de applicatie CovidSafe te downloaden op uw smartphone. Met uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer kan u zich kenbaar maken. Nog makkelijker is om in de CovidSafe-app gebruik te maken van een digitale sleutel, zoals Itsme. Wie geen smartphone heeft, kan zijn Covid Safe Ticket opvragen via websites als Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Ook daar heeft u een kaartlezer of digitale sleutel voor nodig. Het Covid Safe Ticket kan u vervolgens afdrukken.

Wie geen smartphone of computer heeft, kan bellen naar de helpdesk van de regio van vaccinatie. Voor Vlaanderen is dat 078 78 78 50, voor Brussel is dat 02 214 19 19. Die helpdesk zorgt ervoor dat u uw Covid Safe Ticket één week later in uw brievenbus ontvangt. De QR-code daarvan, kan U ook als bruikbare backupfoto op uw gsm of smartphone plaatsen.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN INZAKE SEIZOENSAFSLUITING 2021…

Vanaf maandag 15 november is aanvatting van de kostelijke vernieuwing van kade en slipway (dubbelsporige trailerhelling) gepland, en dit zal zeker 2 weken in beslag nemen.  Tijdens deze periode, zal tewaterlating uitsluitend mogelijk zijn langs de noodslipway, westelijk van de ledensteiger.  Mocht dit ondoenbaar zijn voor bepaalde vaartuigen, kan jullie boot ook voor anker gelegd worden voor enige weken.   Heel de winter door, blijft er een motorboot in semi-paraatheid aan wal, achter de eerste garagepoort beneden.

Houders van een ligplaats aan wal, mogen zeker niet vergeten hun vaartuig als een goed huisvader vast te leggen, om te weerstaan tegen de na- en voorjaarsstormen.  Als je materiaal opwaait en andermans goed beschadigt, ben je aansprakelijk en kan je worden aangesproken voor vergoeding.  De club aanvaardt hierin geen enkele verantwoordelijkeid. 

Voor de komende weken doen we ten slotte een oproep om jullie clubdienst te komen presteren
Deze weekenddagen 6- 7/11 en 13-14/11 worden op onze jaaragenda geplaatst, en het is aan jullie om je daarvoor aan te melden, om te voorkomen dat je de waarborgsom clubdienst voor 2022 opnieuw moet betalen. Hulp bij de sinttemette beker kan ook.

 

Droevig nieuws

Tot onze spijt nemen wij kennis van het overlijden van Guy Piessens, net voor zijn 75ste verjaardag.  
Guy was een zeer verdienstelijke WVD’er, jarenlang effectief lid en bestuurder.
Die zich tijdens zijn meest actieve jaren onder meer heeft bekommerd om wedstrijden en infrastructuur,
als ijverige, handige Harry.  
Guy was, met zijn echtgenote Lydia, ook jaren lang een bezieler van de Flying Junior klasse,
waaraan zijn kinderen een heel mooie tijd overhielden.
Verder lid van de commissie reglementen Belgian Sailing, en uiteindelijk gewaardeerd internationaal Jurylid/Judge.  
De laatste jaren vertoefde hij daarvoor weliswaar vaker in het buitenland voor belangrijke competities
dan op de club, maar ook zo werd bijgedragen in de organisatie van onze sport.  
Vaarwel beste WVD-vriend en innige deelneming aan Lydia, kinderen en alle andere dierbaren.

Benieuwd naar de waterkwaliteit?

Check:

https://kwaliteitzwemwater.be/nl/eglegemvijver-hombeek-mechelen

De WVD jongeren trainen verder !

 

Hoi, hier ben ik weer, Louise.  Ondertussen ben ik 12 jaar.  Enkele jaren geleden heb ik leren zeilen op een WVD piratenkampje.  Ik ben nadien met wedstrijdzeilen gestart in de Q-Cup, een competitie voor de beginnende zeiler, ideaal om eens te proeven van wat wedstrijdzeilen betekent.  Dat vond ik leuk, en nadien ben ik ingestapt in de SpirouClass.  Dit jaar zou ik graag in de top-5 van deze klasse eindigen, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn !

In het voorjaar zijn we in WVD Mechelen aan het trainen gegaan met een tiental jonge gemotiveerde zeilers, in Optimist en enkelen in Spirou.  De start van het seizoen was zeer fijn op deze manier !  Na de zomer gaan we dit nog doen: veel zeilen, veel trainen, de winter door !  En om de mama’s en papa’s gerust te stellen, we houden het plezant

  

 

DOE MEE MET DE Q CUP 

Heb je al één of meerdere zomerkampen gedaan? Kan je al opkruisen?  Wil je wat meer leren en ook zo goed mogelijk een parcours zeilen?  Dan is de Q-Cup de ideale start: dit is een zeer eenvoudige wedstrijdformule georganiseerd samen met enkele Vlaamse zeilclubs, op maat van de beginnende zeiler.  De clubs stellen de boten ter beschikking, en bij elke wedstrijd is er extra begeleiding en uitleg hoe alles verloopt.  En op het einde van de dag krijgen alle deelnemers een leuke attentie.  Alle info vinden jullie hier: https://www.wwsv.be/nl/q-cup.  Bovendien, de eerste wedstrijd zal op 29 augustus in onze WVD Mechelen plaatsvinden.  Snel inschrijven dus !