NL
FR
EN
Log in

Jaarlijks lidgeld is voor het lopend kalender jaar tot 31 Januari van het volgende jaar. 

Eens september is het hoogseizoen voorbij en is er een korting op het lidgeld voor de resterende maanden tot 31 januari van het volgende jaar. (= tweede kolom)

Personen die een Uitpas kansentarief van de Stad Mechelen bezitten, wenden zich tot het bestuur voor het genieten van verminderingen

A. Individuele personen Tot 31 augustus Vanaf 1 september
Jongeren tot 18 jaar    
Toetreding voor inwoner Groot Mechelen gratis gratis
Toetreding: éénmalig te betalen € 15,0 € 15,0
Waarborg jaarlijkse clubdienst gratis gratis
Jaarlijks lidgeld € 65,0 € 30,0
     
Jongeren tussen 18 jaar en 25 jaar    
Toetreding: éénmalig te betalen € 25,0 € 25,0
Waarborg jaarlijkse clubdienst € 70,0 € 70,0
Jaarlijks lidgeld € 99,0 € 46,0
     
     
Volwassenen    
Toetreding: éénmalig te betalen € 25,0 € 25,0
Waarborg jaarlijkse clubdienst € 70,0 € 70,0
Jaarlijks lidgeld € 141,0 € 65,0
     
B. Gezinnen    
Ouders en hun inwonende kinderen jonger dan 25 en nog fiscaal ten laste.

Kinderen vanaf 25 of niet meer fiscaal ten laste, dienen zich afzonderlijk lid te maken als volwassene of nieuw gezin. Bij naadloze overgang is geen nieuwe toetreding te betalen.

Toetreding:  per gezinslid > 18 jaar € 25,0 € 25,0
Toetreding:  per gezinslid < 18 jaar € 15,0 € 15,0
Waarborg jaarlijkse clubdienst (per gezin) € 70,0 € 70,0
Jaarlijks lidgeld (basis) 1ste persoon € 141,0 € 65,0
     + Groeperen gezinsleden € 6,0 € 6,0
     + bedrag per extra gezinslid € 18,0 € 8,0
Gezin 2 personen € 165,0 € 79,0
Gezin 3 personen € 183,0 € 87,0
Gezin 4 personen € 201,0 € 96,0
Gezin 5 personen € 219,0 € 104,0
Gezin 6 personen € 237,0 € 112,0
     
C. Sympathisanten    
Jaarlijkse bijdrage met toegang tot Twizzit    € 32,0  
 = extra website gedeelte enkel voor leden    

*Tarieven zijn één jaar geldig, vanaf 1 januari 2022

** Na het volgen van een 6-daagse cursus kan: de cursist lid worden in hetzelfde kalender jaar aan het tarief "vanaf 1 September"  

(voor een lidmaatschap "gezin" geld dit alleen als alle leden van het gezin een cursus hebben gevolgd in hetzelfde kalender jaar)

Rekeningnummer: IBAN: BE03 7330 1991 9584 van WVD vzw.

*** Het is vervelend om steeds de betalingen na te kijken voor mensen die hun lidgeld facturen niet voor de vervaldatum betalen. Na een eerste aanmaning wordt een administratiekost van 10€ toegevoegd.

Co-Lidmaatschap

 Meezeilen op uitnodiging van een WVD-Lid: 25€/dag/ persoon

HUISHOUDELIJK REGLEMENT W.V.D. vzw - WVD Mechelen

versie januari 2004