NL
FR
EN
Log in
Tips bij het inschrijven       
hoe kan ik de leden korting verkrijgen ?
 
wat doe ik als ik geen bevestiging kan vinden ?
 
 
Zomervakantie 2023
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
3 - 7 Juli 10 - 14 Juli 17 - 21 Juli 24 - 28 Juli  31 Juli - 4  Aug. 7 - 11 Augustus 14 - 18 Augustus 21 - 25  Augustus
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven
Inschrijven

* Als blijkt dat de groep basis groot is met een deel meer ervaren zeilers creëren we een groep Evo 1 1-mans tijdens deze weken.

** Voor Evo 1 moet je minstens 8 jaar oud zijn.

*** Bij deze Evo 1 cursus wordt ook een initiatie wedstrijdzeilen gegeven. Zeer laagdrempelig.

**** Min 10 deelnemers anders keuze Evo 2 2-mans, Evo 1 2-mans of Evo 1 1-mans (mits overleg).

De Cursussen gaan door op WVD

Ga naar de pagina locatie voor adres en route beschrijving.

Inschrijvingen

Inschrijven kan alleen via de inschrijvingspagina op onze website. inschrijven

Om in te schrijven aan ledentarief moet je lid zijn van WVD-Mechelen, vooraleer je de inschrijving voor een cursus maakt. Het juiste lidnummer moet op het inschrijvingsformulier vermeld worden. Er wordt geen verschil terugbetaald voor de eerder aangekochte cursussen.

Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en bevestiging van betaling, is uw reservering definitief.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kunnen andere kandidaten voorrang krijgen.

Het watersportkamp, de zeil- of surfcursus gaat door bij deelname van minimaal 6 personen. Bij onvoldoende deelname wordt een andere cursus voorgesteld of het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Door invullen en versturen van het inschrijvingsformulier aanvaardt u de voorgaande bepalingen van de algemene inschrijvingsvoorwaarden.

Prijs 

Al de toegepaste prijzen zijn vermeld op de betreffende pagina op deze website.

Prijzen

materiaal-uitleendienst voor leden

zeiltraining Optimist

Deelname De Zeilfanaten

Verzekering

De WVD leden en ingeschreven deelnemers aan de WVD activiteiten worden via de VYF verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het beoefenen van onze sport.

http://www.vyf.be/nl/korte-inhoud-van-de-polis-11.htm

Schade aan kledij, bril, uurwerk, juwelen, kunstgebit en dergelijke is niet gedekt door de verzekering. Verlies en diefstal van voorwerpen is evenmin verzekerd.

Annulering of wijziging cursus in het zelfde seizoen.

Dit dient te gebeuren met een Email naar Zeilschool@wvd-mechelen.be .

De datum van de email is bepalend voor de afhandeling van de wijziging.

Tot 3 dagen na de datum van boeking is een annulatie of wijziging van de cursus kosteloos.

Tot 2 maanden voor de aanvang van de cursus kan u een wijziging vragen of annuleren aan een administratieve kost van € 25.

Een wijziging of annulatie tot 1 maand voor de cursus kost € 50.

Elke annulatie of wijziging op een later tijdstip kan geen recht geven op enige terugbetaling. Windstilte of te hevige wind kunnen evenmin een reden zijn tot terugbetaling of compensatie.

In geval van ziekte of ongeval verwittigt u de lesgever / hoofdmonitor via het clubhuis op tel. nr 015/ 41.96.73. U stuurt gelijk ook een Email naar Zeilschool@wvd-mechelen.be en bezorgt het doktersbriefje in de loop van de week. (datum van de email is bepalend voor de afhandeling)  

Terugbetaling pro-rata kan aangevraagd worden indien de cursist meer dan de helft van de periode ziek blijft. In dit geval worden € 50 administratiekosten aangerekend.

Fysische geschiktheid

De deelnemer (voor minderjarigen een ouder of voogd) verklaart over een goede gezondheid en voldoende zwemvaardigheid. Bij ontbreken van een zwemdiploma meot dit gemeld worden bij inschrijving.

Het varen onder invloed van doping, drugs of alcohol is verboden.

Het dragen van een zwemvest op, in en aan het water is verplicht. De WVD-Mechelen stelt deze daarom ter beschikking.

Wanneer een lesgever zou vaststellen dat een cursist zich onvoldoende kan behelpen in het water zal hij niet meer mogen deelnemen aan de gekozen watersport tot een nieuwe zwemproef, met erkend brevet, is afgelegd. Niet voldoende kunnen zwemmen is geen reden voor terugbetaling van cursusgeld.

Om de zeilsport op een gezonde en veilige manier te kunnen beoefenen, zijn er leeftijdsgrenzen opgesteld bij de keuze van een cursus. De WVD Zeilschool beschikt over verschillende type zeilboten en windsurfplanken zodat er voor elke deelnemer gepast materiaal voorhanden is.

Wanneer vastgesteld wordt dat de persoonsgegevens (leeftijd, zeilervaring, gezondheid, zwemvaardigheid) niet overeenstemmen met de werkelijkheid wordt de kandidaat door de schoolleiding ingedeeld in de juiste groep. Wanneer geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de juiste groep wordt, na overleg, een andere cursusweek voorgesteld.

Portretrechten

Door inschrijving verlenen de deelnemers toestemming aan de WVD-Mechelen voor het gebruiken en vertonen van alle stilstaande en bewegende beelden, genomen gedurende de sportactiviteiten op WVD-Mechelen.

De foto's worden beschikbaar gesteld op de WVD-Mechelen website.

Indien een deelnemer zich ongemakkelijk voelt met enig beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij/zij dit melden aan het bestuur (liefst via email aan het bestuur@wvd-mechelen.be, die dit beeldmateriaal van de site zal verwijderen.

Voertaal

Tenzij anders vermeld, worden de cursussen alleen in het Nederlands gegeven.

Wij verwachten dat de deelnemer voldoende Nederlands kent en kan communiceren in het Nederlands zodat hij de instructies van de lesgevers vlot kan volgen. Indien blijkt dat hij de taal niet voldoende beheerst, kan om veiligheidsredenen de deelnemer geweigerd worden aan de cursus deel te nemen en wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Het cursusmateriaal, cursusboekje, presentaties, zeilpaspoort,…  wordt enkel in het Nederlands ter beschikking gesteld.

Schade / Verlies

Eventuele schade aan de boot moet gemeld worden aan de lesgever, hoofdmonitor, bestuurslid of zeilschoolverantwoordelijke.

Verlies van materiaal moet door de cursist vergoed worden.

Waardevolle voorwerpen zoals GSM's, Ipod, Gameboy, enz...  blijven best thuis, ze kunnen helemaal niet tegen water!

De club draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de zich nog op haar terreinen achtergelaten voorwerpen en mag deze verwijderen. Het achtergelaten materiaal wordt ter beschikking gesteld van de W.V.D. of geschonken aan een goed doel.

Op het einde van de cursusweek blijven nog steeds heel wat spullen achter. Deze worden maximaal 1 maand bijgehouden .

Internationaal Zeil- of Surfpaspoort

Zeilen en windsurfen zijn technische sporten en er bestaan verschillende cursussen en niveau's om je steeds verder te vervolmaken. Om je vorderingen bij te houden is er een Internationaal Zeil- en Surfpaspoort waarin je lesgever met stempels aanduidt welke vaardigheden je beheerst.

Dit boekje kan je gebruiken bij BLOSO en de zeilscholen aangesloten bij de VYF en VVW-Recrea.

Deelnemers die voor het eerst komen zeilen kunnen dit boekje bij ons bekomen.

Als je wilt inschrijven voor een cursus op hoger niveau, moeten alle stempels van het vorige niveau behaald zijn. Het gebeurt o.a. door niet gunstige weersomstandigheden, dat je 1 à 3 stempels te kort hebt om over te gaan. Om dit op te vangen kan je deelnemen aan Ik Surf / Ik Zeil acties en max 3 ontbrekende proeven afleggen bij de juiste condities onder toezicht van een erkende lesgever. Bij je inschrijving voor Ik Surf/ Ik Zeil geef je aan welke proeven je wilt afleggen. Enkel met het volgen van een 6-daagse cursus kan je monitor je kennis goed beoordelen en kan je meer dan 3 stempels behalen.

Elk jaar worden er boekjes verloren en wordt ons gevraagd om een volledig ingevuld boekje te bezorgen. We kunnen kosteloos een nieuw boekje opmaken met het inschrijven van de vroeger gevolgde cursussen op WVD-Mechelen, wanneer je opnieuw deelneemt aan een cursus op WVD-Mechelen. De deelname aan een cursus is geen bevestiging dat alle stempels behaald zijn en dus worden er geen stempels zonder meer geplaatst. Voor elke stempel is bevestiging van vaardigheid vereist.

Formulieren voor MUTUALITEIT, PERSONENBELASTING, WERKGEVER,…:

Voor kinderen tot 12 jaar maken wij een fiscaal attest.

Als u zelf nog enig document (Mutualiteit, Verzekering,…) heeft, die recht geven op terugbetalingen van mutualiteit, verzekering, werkgever,…,dat wij voor u moeten tekenen, breng dit vooraf ingevuld met de naam van de cursist, mee op de eerste dag van de cursus.

Op de laatste cursusdag worden deze documenten ondertekend en voorzien van clubstempel terugbezorgd Bij het overhandigen van het zeilpaspoort.
Het opvragen van deze formulieren op latere datum geeft ons bijkomend administratief werk en wordt enkel aanvaard mits betaling van een administratieve kost van € 10.