Aanbod A-Brevet Zeilen


26/10 Theoriedag

27,28,29,30,31/10 Praktijk dagen

Voorbereidingscursus A-Brevet
Zaterdag 2 November op WVD-Mechelen
A-Brevet Examen Theorie
Zondag 3 November op WVD-Mechelen
A-Brevet Examen Praktijk op WVD-Mechelen

 

Examen reglement 2018
Informatie brochure A-Brevet