Aanbod A-Brevet Zeilen


27/10 Theoriedag

28,29,30,31/10 & 2/11 Praktijk dagen

Voorbereidingscursus A-Brevet
Zaterdag 3 November op WVD-Mechelen
A-Brevet Examen Theorie
Zondag 4 November op WVD-Mechelen
A-Brevet Examen Praktijk op WVD-Mechelen

 

Examen reglement 2018
Informatie brochure A-Brevet