Wedstrijd aankondiging 12/5/2019

 

De WVD-Mechelen nodigt u uit op zondag 12 mei 2019 voor de  Moederdagrace

die ze organiseert te Mechelen-Hombeek

 

09:00-09:30 Registratie*

10:00 eerste mogelijke start*

 

Hieronder de NOR


  1. Regels

In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

Boten moeten hun zeilnummer voeren (RvW G).

  1. Inschrijving

Het inschrijfgeld is €12 per meermansboot, en €7 per eenmans, te voldoen bij registratie.

  1. Programma

09:00-09:30 Registratie*

10:00 eerste mogelijke start*

15:30 laatste mogelijkheid om een waarschuwingssein te geven*

*Voor alle wedstrijden die door de klasse/federatie op een ander startuur zijn ingepland, verschuift het programma dienovereenkomstig (zowel registratie, start als laatste sein).

Het aantal wedstrijden wordt uitsluitend bepaald door het wedstrijdcomité, rekening houdend met het aantal deelnemers, de weersomstandigheden, tijdsrestricties en andere relevante factoren.

  1. Wedstrijdbepalingen

De specifieke wedstrijdbepalingen zullen beschikbaar zijn bij registratie.

  1. Banen, startschema's en scores

De te zeilen baan, merktekens, startschema's en klassenvlaggen worden op het mededelingenbord aangegeven.

Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores, zonder aftrek dus.

  1. Prijzen

Bekers voor podium + prijzentafel.

  1. Catering

Natuurlijk kunnen er tijdens deze wedstrijddag voor democratische prijzen hapjes en drankjes bekomen worden bij Chris aan de bar.

  1. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van

1 000 000,00 €.

  1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De organiserende autoriteit accepteert geen aansprakelijkheid ingevolge voormeld besluit, voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

  1. Hulpschepen

Behoudens uitdrukkelijke toelating, worden uitsluitend motorboten van de wedstrijdorganisatie op het watervlak in Hombeek-Mechelen toegelaten.