NOR Sinte Mettebeker en wedstrijdbepalingen  

 De WVD-Mechelen nodigt u op maandag 11 november 2019 uit voor de 

SinteMette Beker

          die ze organiseert op de Eglegemvijver te Mechelen-Hombeek voor:

O – C –  Spirou – AK (anderen)

 


1. Regels

In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in “Racing rules of Sailing” van World Sailing – Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

In geval van conflict tussen wedstrijdaankondiging, klasse-reglement en/of specifieke wedstrijdbepalingen primeren deze laatste.  Boten moeten hun zeilnummer voeren (RvW G).

2. Inschrijving

Het inschrijfgeld is 7€ per 1-mansboot en 12€ per meermansboot, te voldoen bij registratie.

3. Programma

09:00-09:30 registratie

10:00 schippersmeeting

10:30 eerste start

15:30 laatste mogelijkheid om een waarschuwingssein te geven

Voor alle wedstrijden die door de klasse/federatie op een ander startuur zijn ingepland, verschuift het programma dienovereenkomstig (zowel registratie, start als laatste sein)

Het aantal wedstrijden wordt uitsluitend bepaald door het wedstrijdcomité, rekening houdend met het aantal deelnemers, de weersomstandigheden, tijdsrestricties en andere relevante factoren.

4. Wedstrijdbepalingen

 1. a. In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in “Racing rules of Sailing” van World Sailing 2017/2020 – Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) en de bepalingen van Nationale Autoriteit Belgian Sailing. In geval van conflict tussen aanvullende wedstrijdaankondiging, klasse-reglement en/of onderhavige specifieke wedstrijdbepalingen, primeren deze laatste.
  b.Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De organiserende autoriteit, noch het wedstrijdcomité zijn verantwoordelijk voor enige materiële schade, lichamelijk letsel of dood in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
  c.Behoudens toestemming, worden op het water geen motorboten dan van de organisatie toegelaten.
 2. a. De wedstrijdserie staat open voor vaartuigen van de klassen Cadet, Optimist, Spirou, en Andere Klassen, die voorafgaandelijk zijn geregistreerd/ingeschreven bij het wedstrijdbureau.
  b.Een geldige start kan niet vroeger dan 10u30 en niet later dan 15u30 worden gegeven, behoudens herstarten. De eerste startprocedure is gepland om 10u30.
 3. a. Het wedstrijdbureau , met het door de deelnemers verplicht te consulteren wedstrijdbord, bevindt zich, vanop het water gezien, rechts op het verdiep van het clubgebouw onder het puntdak.
  Om praktische redenen kunnen de inschrijvingen ook beneden voor het clubgebouw gebeuren, en kan voor en tijdens de start een additioneel wedstrijdbord op het vaartuig van het wedstrijdcomité worden geplaatst.  Verklaringen en protesten worden altijd bij het wedstrijdbureau gedeponeerd.
  b. De officiële vlaggenmast staat, vanop het water gezien, uiterst links aan het clubgebouw.
  c. Eventuele wijzigingen aan de wedstrijdbepalingen, worden aangekondigd door het hijsen van de “L” vlag, medegedeeld op het wedstrijdbord, in geval van noodzaak op het startschip.

 4. a. De oriëntatie van het wedstrijdparcours gebeurt in functie van de windrichting op het watervlak (groene vlag = stuurboord ; rode vlag = bakboord). Behoudens andere, tijdige en formele mededeling op het wedstrijdbord, liggen de te ronden boeien in driehoeksvorm 1-2-3 (of A-B-C mutatis mutandis), eventueel verlengd voor meerklassen-wedstrijden. b. Een ronde bestaat uit nemen van een geldige start, vervolgens boeien 1-2-3-1-3 en geldige finish.
  Wanneer bij de start de cijfervlag “2” wordt getoond en/of 2 bollen uithangen op het startschip, moet een bijkomende driehoek worden gevaren, dus geldige start, 1-2-3-1-3-1-2-3 en geldige finish.
  c. De startlijn, respectievelijk finishlijn, zijn denkbeeldige lijnen tussen 2 gele/oranje, respectievelijk 2 blauwe merktekens/vlaggen, waarvan 1 op of naast het wedstrijdcomité-vaartuig. Wanneer de “M” (joker) vlag op dit vaartuig wordt getoond, vervangt dit ook een daar plots ontbrekende, andere vlag.
  d. Het voor een klasse gebruikt waarschuwingssein is een klassetekenvlag Cadet/Optimist/Spirou/AK of  respectievelijk C/O/R/W-seinvlag.
  e. Alle nadere specificaties (en eventuele wijzigingen) omtrent de merktekens, startvolgorde en eventueel ingestelde tijdslimiet voor finishen, worden vermeld op het wedstrijdbord.

 5. a. Het maximaal aantal geprogrammeerde wedstrijden is 5. Het wedstrijdcomité beslist soeverein over het aantal, rekening houdend met alle relevante omstandigheden.
  b.Voor een geldige wedstrijdserie moeten evenwel 3 wedstrijden (manches) worden voltooid. In dit geval zal de seriescore van een deelnemer het totaal zijn van al zijn wedstrijdscores volgens Lage Puntensysteem (App A). Vanaf 4 wedstrijdmanches wordt de slechtste score afgetrokken.

 6. a. De intentie van een deelnemer om voor een wedstrijdmanche te protesteren, deelt deze ook mee aan het finishcomité. Protesten zullen niet later dan 30 minuten na formele onderbreking of einde van de wedstrijden (terugkeer aan de wal), schriftelijk worden bevestigd bij het wedstrijdbureau.
  b. Deelnemers die een protest kregen aangezegd, zullen het mededelingenbord aan het wedstrijdbureau spontaan consulteren voor plaats (in principe lokaal naast de gelagzaal, afsluitbaar met harmonicadeur) en uur van behandeling van het protest door het protestcomité, zo snel mogelijk na het verstrijken van de protesttijd.

5. Banen, startschema's en scores

De te zeilen baan, merktekens, startschema's en klassenvlaggen zullen op het mededelingenbord aangegeven worden.

Elke klasse met meer dan 7 deelnemers wordt afzonderlijk gescoord.  De klassen met minder dan 8 deelnemers kunnen ingedeeld worden in een officieel handicapklassement Portsmouth Yardstick.  Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

6. Prijzen

Voor de eerste in elk klassement is een trofee voorzien, en er is ook een prijzentafel.

7. Catering

Natuurlijk is tijdens deze wedstrijddag drank en voeding te bekomen in de cafetaria.

8. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, voor een minimum bedrag van 1 000 000,00 €.

9. Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De organiserende autoriteit, noch het wedstrijdcomité zijn verantwoordelijk voor enige materiële schade, lichamelijk letsel of dood in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

Voor deelnemende kinderen wordt een handtekening van hun ouder of hoedepersoon gevraagd.

10.  Hulpschepen

Behoudens uitdrukkelijke toestemming, worden uitsluitend motorboten van de wedstrijdorganisatie op het watervlak in Hombeek-Mechelen toegelaten.