NIEUWE AANSCHERPING CORONAREGELS VANAF 09/10/’20 !

KENNISNAME VERPLICHT VOOR SPORTERS EN BEZOEKERS !

 

In Mechelen moet iedereen een mondmasker op zak hebben.  Vanaf de WVD-terreiningang geldt een draagplicht (uitgezonderd personen die een medische vrijstelling voorleggen), behalve in de afgebakende sportzone voor toegelaten personen (zie infra).  Bij niet naleving kan worden geschorst èn klacht worden neergelegd bij politie, ook op basis van camerabeelden.

Buiten de specifieke sportzone, blijven tot nader order algemene en specifieke hygiëne- en veiligheidsregels wegens Covid-19 gelden.  Alle leden, deelnemers en bezoekers zijn verplicht zich voor contacttracing eerst te registreren in het clubhuis. 

Aan tafels mogen, sociale bubbel of gezin uitgezonderd, maximaal 4 personen aanzitten.  De onderlinge afstandsregel van 1,5 meter moet door iedereen altijd worden gerespecteerd. Mondmaskers mogen enkel worden afgezet door zittende personen, wat ook voor rokers geldt.  Gezien de generatiemix in onze cafetaria, zijn kinderen onder 12 jaar alleen vrijgesteld van mondmasker voor de directe weg van en naar hun zitplaats. 

 

Binnen de afgebakende sportzone vertoeven alleen leden en deelnemers activiteiten, die zich houden aan de onderlinge afstandsregel van 1,5 meter (uitgezonderd kinderen tot 12 jaar, doch enkel onderling), zoniet een mondmasker dragen zonder weliswaar langer, nauw contact (max. 14 minuten) te leggen. 

Voor “samenscholingen” geldt (behoudens gezinsverband) maximum 4 personen.  Dit laatste geldt niet binnen een gevormde sportbubbel (opleiding of andere activiteit), op de dan voorbehouden kadezone en rechtstreekse weg tussen het eigen vaartuig en onze kade of onze “droge zone” voor mondmaskers.

                                                                                                          Bestuur@wvd-mechelen.be