BASISPRINCIPES VOOR SPORTBEOEFENING BINNEN WVD TIJDENS DE ZOMER VAN 2021

                            (behoudens nieuwe beperkingen ingevolge verergering van de coronaproblematiek in België)

 

NEEM BINNEN DE CLUB GEAFFICHEERDE, SPECIFIEKE CORONA-RICHTLIJNEN STRIKT IN ACHT !


GEORGANISEERDE SPORT (alle activiteiten behalve sportkampen en opleidingen + 4 personen)

 • Contact is opnieuw toegestaan tijdens onze sportactiviteiten binnen onze club, in de mate dat dit noodzakelijkis door de aard van onze sport.  Dit betekent concreet dat je enkel met maximum de standaardbemanning van een vaartuig correct kan sporten !  Op onze schoolboten houden we ons aan een maximale bemanning van 4 personen +  eventueel begeleider, die dan met beschikbare mondbedekking.  Blijf voorzichtig indien nauw contact onvoorzien toch noodzakelijk wordt, zoals bij hulpverlening.
 • Outdoor sporten/trainingen/sportwedstrijden zijn toegelaten tot 100 personen, desnoods ook met contact. Eventueel verschillende groepen dienen wel strikt van elkaar gescheiden te worden/te blijven.  Het traditioneel beperkt publiek is opnieuw coronaproof toegelaten, echter in principe buiten de specifieke sportzone.
 • Gebruik van kleedkamers is toegestaan op individuele basis, douches blijven alsnog gesloten.
 • Respecteer aan wal alle (niet-sportieve) coronaregels, zoals geen nauwer contact tussen meer dan 4 personen (tenzij eigen gezin/bubbel), zeker om nadien ook nog met andere aanwezigen in beperkte groep te kunnen samen staan of zitten. Buiten de met nadars afgebakende sportzone, gelden striktere regels (cafetaria-terras-andere lokalen) ! 
 • Gebruik aub maximaal de ter beschikking gestelde middelen inzake coronapreventie.

 

OPLEIDINGEN + 4 personen/SPORTKAMPEN

 • Groepen van maximaal 100 personen, exclusief de begeleiders (tot 25/6 slechts 50).
 • Bij voorkeur outdoor activiteiten, indoormomenten mogelijk wanneer noodzakelijk en volgens de richtlijnen van het protocol voor sportkampen.  Kleedkamergebruik toegestaan.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover nodig door de aard van de sport (en anders dragen deze waar mogelijk een mondmasker).
 • Begeleiding draagt mondbedekking (tenzij pure begeleiding op ruime afstand, zonder mogelijke benadering)
 • Bij meerdaagse activiteiten blijven de groepen dezelfde tijdens de hele periode
 • Indoor lunchen is mogelijk, dus ook voor +13 jarigen, wel conform Horeca-regels. 

 

 

 • VANAF 1 JULI : De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven, behalve max. 100 bij “opleidingen”
 • VANAF 1 SEPTEMBER : Ook geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages