BELANGRIJKE MEDEDELINGEN INZAKE SEIZOENSAFSLUITING 2021…

Vanaf maandag 15 november is aanvatting van de kostelijke vernieuwing van kade en slipway (dubbelsporige trailerhelling) gepland, en dit zal zeker 2 weken in beslag nemen.  Tijdens deze periode, zal tewaterlating uitsluitend mogelijk zijn langs de noodslipway, westelijk van de ledensteiger.  Mocht dit ondoenbaar zijn voor bepaalde vaartuigen, kan jullie boot ook voor anker gelegd worden voor enige weken.   Heel de winter door, blijft er een motorboot in semi-paraatheid aan wal, achter de eerste garagepoort beneden.

Houders van een ligplaats aan wal, mogen zeker niet vergeten hun vaartuig als een goed huisvader vast te leggen, om te weerstaan tegen de na- en voorjaarsstormen.  Als je materiaal opwaait en andermans goed beschadigt, ben je aansprakelijk en kan je worden aangesproken voor vergoeding.  De club aanvaardt hierin geen enkele verantwoordelijkeid. 

Voor de komende weken doen we ten slotte een oproep om jullie clubdienst te komen presteren
Deze weekenddagen 6- 7/11 en 13-14/11 worden op onze jaaragenda geplaatst, en het is aan jullie om je daarvoor aan te melden, om te voorkomen dat je de waarborgsom clubdienst voor 2022 opnieuw moet betalen. Hulp bij de sinttemette beker kan ook.