Wedstrijd  aankondiging:  

 De WVD-Mechelen nodigt u op donderdag 11 november 2021 uit,

voor de  Sinte-Mette Beker

 die ze organiseert op de Eglegemvijver te Mechelen-Hombeek voor:

O – C –  E – Spirou – AK (alle klassen)

  1. Regels

In de wedstrijdserie gelden de regels gedefinieerd in “Racing rules of Sailing” van World Sailing – Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

In geval van conflict tussen wedstrijdaankondiging, klasse-reglement en/of specifieke wedstrijdbepalingen primeren deze laatste.  Boten moeten hun zeilnummer voeren (RvW G).

  1. Inschrijving

Het inschrijfgeld is 7€ per 1-mansboot en 12€ per 2-mansboot, te voldoen bij registratie ter plaatse. 

Aanmelden op voorhand is mogelijk via https://ikwatersport.be/evenementen/Sinte-Mette_Beker en helpt tot een vlotte organisatie te komen.

  1. Programma

09:00-09:30 registratie

10:00 schippersmeeting

10:30 eerste start

15:30 laatste mogelijkheid om een waarschuwingssein te geven

Voor alle wedstrijden die door de klasse/federatie op een ander startuur zijn ingepland, verschuift het programma dienovereenkomstig (zowel registratie, start als laatste sein)  

Het aantal wedstrijden wordt uitsluitend bepaald door het wedstrijdcomité, rekening houdend met het aantal deelnemers, de weersomstandigheden, tijdsrestricties en andere relevante factoren.

  1. Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk bij inschrijving beschikbaar zijn.


  1. Banen, startschema's en scores

De te zeilen baan, merktekens, startschema's en klassenvlaggen zullen op het mededelingenbord aangegeven worden.

Elke klasse met meer dan 7 deelnemers wordt afzonderlijk gescoord.  De klassen met minder dan 8 deelnemers kunnen ingedeeld worden in een officieel handicapklassement Portsmouth Yardstick.  Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

  1. Prijzen

Voor de eerste in elk klassement is een trofee voorzien, en er is ook een prijzentafel.

  1. Catering

Natuurlijk is tijdens deze wedstrijddag drank en voeding te bekomen worden in de cafetaria.

  1. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, voor een minimum bedrag van 1 000 000,00 €.

  1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 van RvW, “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De organiserende autoriteit, noch het wedstrijdcomité zijn verantwoordelijk voor enige materiële schade, lichamelijk letsel of dood in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

Voor deelnemende kinderen wordt een handtekening van hun ouder of hoedepersoon* gevraagd.

  1. Hulpschepen

Behoudens uitdrukkelijke toestemming, worden uitsluitend motorboten van de wedstrijdorganisatie op het watervlak in Hombeek-Mechelen toegelaten.