Help jij de club mee naar een topseizoen?

We zijn naar coronacode oranje gegaan en weldra allicht naar geel, zodat het meeste terug mogelijk wordt.  Tijdens de lange coronaperiode, is de moed langzaam maar zeker wat in de schoenen gezakt bij heel wat mensen, dus ook onze vrijwilligers.   Na de voorjaars-stormen (die toch nog altijd schade berokkenen wanneer materiaal niet goed is bevestigd) moeten we proberen te hervatten met een nieuw elan... 


De nieuwe kade is ondertussen toch een feit en oogt prachtig.  Ze is nu geschikt om bij windval eens aan wal een petanqueballetje te smijten of airbadminton te spelen op geschikte ondergrond. We zullen de komende maanden daarvoor materiaal ter plekke hebben. We werken verder aan (minder kostelijke) alternatieven voor onze leden voor winterse en windloze dagen. We hopen in de zomer “clubspelen” op te kunnen zetten.

De aanleg van de nieuwe, dubbele slipway moest worden uitgesteld wegens de dramatisch hoge waterstand.  Dit wordt verder in het jaar terug opgenomen, en dan wordt tijdig naar jullie gecommuniceerd.

Zonder de noeste volharding van enkele, nochtans ook door corona moedeloos wordende (sub)bestuursleden, vrees ik dat we de deuren volledig hadden moeten sluiten tot de coronastorm was overgewaaid.  We zitten inderdaad slechts met 4 gekozen bestuurders; naast hen, wil ik hier vooral Koen, Stef, Thijs en Yves bedanken (hopelijk zie ik niemand over het hoofd) om het WVD-schip varend te houden. Dan heb ik het vooral over infrastructurele perikelen die geen halt hielden voor het coronaspook. 

Voor bepaalde zaken zoals de websitevernieuwing, konden we dus niet anders dan dit aan anderen overlaten, en hopen we dat de inspanningen hiervoor nu hervat kunnen worden.

Telkens iemand uit de kleine, actieve vrijwilligerskern moet afhaken, kan het immers echt dramatisch worden voor de club. De opleidingen zijn blijven doorgaan, wel op een lager pitje, en voor de bevolking werden zowaar excursies “Hombeek te land en te water” opgezet, die zeer werden gesmaakt. We hebben echter dringend nood aan meer mensen die zich deel- of projectmatig willen inzetten voor onze club ; elke kandidatuur is welkom.

Zeker voor de planning van belangrijke (her)bouwwerken aan ons oude clubgebouw, is zelfs gewoon expertise uiterst belangrijk.  Vernieuwing van de zuidgevel van de cafetaria en het dak zijn onoverkomelijk, maar bij algemene aftakeling moet je overwegen of het niet beter is alles te vernieuwen.  Indien je dus kennis hebt inzake funderingen en stabiliteit, technieken van lichtgewicht ruwbouw (op bestaande lokalen onderin), sanitair, elektriciteit, energievoorzieningen, alarmsystemen met appbediening enz., meld u aub bij het bestuur. Bedoeling is tot werkgroepje(s) kunnen komen, om de beste keuzes te maken.

Op langere termijn moet er naast een nieuwe cafetaria met eigen sanitair, idealiter ook een nieuw secretariaatslokaal en polyvalente ruimte komen (droge berging-archief-eventueel winterfitness met toegang vanop de parking).  Hopelijk kunnen we in het najaar van planning overgaan op uitvoering…

Financieel moet alles natuurlijk eerst haalbaar worden beoordeeld.  Bij volledige herbouw plannen we voor een gemengde financiering te gaan : deels met onze reserves, deels door leden via voorschot op toekomstige lidgelden of lening op interest, deels met een externe lening, die moet kunnen worden afgelost met de verhuring van de cafetaria aan een nieuwe (meer commerciële) uitbater. Dit alles wordt volledig uit de doeken gedaan tijdens een statutaire vergadering en een infomoment voor alle leden, uiterlijk dit voorjaar. Weldra meer nieuws daarover.

Inmiddels gaan we wel de facturen voor 2022 uitsturen. Het bestuur heeft er voor geopteerd de tarieven dit eerste postcoronajaar voor de derde keer niet op te trekken, maar volgend jaar alle “schade” wel in te halen, dus een gevoelige toeslag dan. Voor familie-lidmaatschappen, zal je alleen merken dat er nu eenmalig een bedragje bij komt voor administratieve groepering als gezin, maar de rest bijna volledig hetzelfde blijft. Wel hebben we vanaf dit jaar, voor diegenen die ook bij overheden een kansentarief genieten, de mogelijkheid om aan verminderd tarief aan te sluiten bij onze club, dit op aandringen van de Stad Mechelen.

Inmiddels wens ik elkeen een goede gezondheid en een prachtig sportseizoen 2022, zonder coronaverstoring + een vruchtbare samenwerking met zo veel mogelijk vrijwilligers.

RONY MEYKENS

Voorzitter WVD