NIEUWIGHEDEN 2022 bij de start van het WVD-zomerseizoen.

Met veel enthousiasme kunnen we jullie melden dat we deze zomer, simultaan met de
Beachclub in Knokke, als eerste Belgische locatie opstarten met de nieuwe discipline eFoil.
We hebben in Mechelen met onze Vincent al een wereldtopper speedsurfen onder zeil,
maar deze nieuwe variant werkt zonder zeil, met electro-aandrijving van een board dat
boven het water zweeft. Bekijk zeker eens het beeldmateriaal dat wij daarover posten, en je
zal zien dat dit ook een prachtig alternatief voor windflauwte is.
EFoils zijn allesbehalve goedkoop, en we hebben bovendien 3 boards van een topmerk in
huis, voor beginneling tot gevorderde. De investering moet renderen, zodat les- en
gebruiksvergoeding voor deze eFoils ver boven het niveau van ons ander materiaal ligt, maar
er is duidelijk een cliënteel voor. Uiteraard is er een flinke reductie voorzien voor leden die
binnen onze club kennis willen maken met het efoilen.
Het efoilen zal voorlopig gebeuren op werkdagen na 16u, en in weekends de voormiddagen,
waar nodig gezoneerd, en steeds onder toezicht van het daarvoor samengesteld team. Hoe
dan ook, moeten deze op het water steeds voorrang verlenen aan vaartuigen onder zeil.
We hebben ook gedacht aan andere alternatieven bij windstilte…
Om te SUPPEN zijn er voortaan gratis een aantal surfboards en peddels ter beschikking van
onze leden. Net als voor het zeilen/windsurfen blijven er vestimentaire verplichtingen ; in je
bloot lijf gaan suppen, is dus kompleet uit den boze.
Weldra zullen voor onze leden ook petanqueballen (voor gebruik op onze nieuwe kade) ter
beschikking zijn, evenals een dartsboard. We werken aan verdere verruiming van de
mogelijkheden, zodat jullie altijd wel een bezigheid vinden in onze club.
Vergeet niet dat het absoluut zwemverbod ook naar de toekomst blijft bestaan !
Ik wens jullie allen een prachtige zomer, met vele mooie uren binnen je club WVD…
R. MEYKENS
Voorzitter