Hieronder vind je foto's of video's gemaakt tijdens de duur van zeil- of windsurfactiviteiten.

Het doet ons plezier dat u deze foto's wilt Tweeten, Liken of delen met familie, vrienden en kennissen. 

Mocht u een foto in hoge resolutie willen bekomen dan kan je dit vragen aan kostprijs via info@wvd-mechelen.be

Intellectuele eigendomsrechten


WVD Mechelen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het staat eenieder vrij om de informatie van deze site te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, mits voorzien van bronvermelding.

Foto’s en video’s mogen niet overgenomen worden door derde zonder eerst schriftelijke toestemming gekregen te hebben van de website beheerder .

WVD Mechelen tracht het auteursrecht en andere wetgeving zoveel mogelijk te eerbiedigen. Door de complexheid van deze wet kan het mogelijk zijn dat WVD Mechelen het auteursrecht of andere wetten schendt. Een rechthebbende op een auteursrechterlijk beschermd werk wordt verzocht WVD Mechelen op de hoogte te brengen van mogelijke schending, zodat WVD Mechelen hier actie op kan ondernemen en om mogelijke schending kan voorkomen of te doen stoppen.