Het A-brevet is een nationaal bekwaamheidsbrevet voor zwaardboten tot 20m² zeiloppervlak en garandeert een basiskennis van praktijk en theorie.

Het A-brevet is enerzijds een afsluiting van je basisgraden zeilen-zwaardboten en anderzijds is dit de instap van een carrière als lesgever.

Het brevet geldt namelijk als toelatingsvoorwaarde voor de cursussen kaderopleiding (initiator zwaardboten) in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.