PRIVACY VERKLARING

 

De zeilclub vzw WVD-Mechelen aan de Eglegemweg 8 in Hombeek doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te bewaren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u lid bent van de zeilclub of als u zich inschrijft in als cursist in de WVD-zeil- en surfschool.

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

 

Als lid vragen wij van u verschillende persoonsgegeven: Naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en geboortedatum. Uw polisnummer van uw familiale verzekering. Tevens houden wij bij met welk type zeilboot of surfplank u vaart. Daarnaast wordt genoteerd of u uw clubdienst (éénmaal per jaar) hebt gedaan.

 

Het lid kan online altijd zijn eigen gegevens bekijken. De volgende gegevens kan het lid zelf online aanvullen: eventuele medische gegevens, contactpersonen te contacteren in geval van nood en pasfoto. Zijn er fouten in uw gegevens dan kunt u deze altijd laten aanpassen.

 

Deze gegevens worden bijgehouden zolang de club zal bestaan. Als u de club als lid verlaat kunt u altijd vragen om deze gegevens te laten verwijderen.

Tijdens clubactiviteiten en surf- en zeilcursussen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Het beeldmateriaal is op onze website zichtbaar. Wij proberen zoveel mogelijk sfeerfoto’s te maken indien u een foto wilt laten verwijderen waarop u of uw kind herkenbaar is dan kunt u dit altijd vragen aan het bestuur.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE INFORMATIE?

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de clubadministratie.

 

MET WELKE DERDEN KUNNEN WIJ JOUW GEGEVENS DELEN?

 

Als lid en/of cursist bent u verzekerd tijdens uw aanwezigheid op de club. Hiervoor geven wij uw naam, adres, rijksregister en geboortedatum door aan de federatie Wind en Watersport Vlaanderen vzw (WWSV). Wij geven nooit telefoonnummer en emailadres door aan derden.

 

Alleen van bestuursleden en lesgevers worden naast bovenstaande gegevens ook het telefoonnummer, email en relevante sport gerelateerde diploma’s doorgegeven aan de federatie WWSV en aan de gemeente Mechelen

 

WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG IS ER VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

 

In bepaalde gevallen (gerichte foto’s of video’s) kan de WVD u toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u daarvoor toestemming geeft, kunt u achteraf uw toestemming weer intrekken door contact op te nemen met het bestuurvan de WVD. 

 

In andere gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een wetgeving na te leven of om door een contract (lidmaatschap) dat voor u geldt te kunnen uitvoeren.

 

In andere gevallen zoals het publiceren van beeldmateriaal, of het u contacteren voor een evenement op de club, kan de WVD uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang.  

 

HOE BESCHERMT DE WVD UW PERSOONSGEGEVENS?

 

De WVD zal redelijke en passende fysieke, organisatorische en technische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

 

 

WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

 

De leden kunnen hun uw eigen gegevens consulteren via hun eigen Twizzit-account. Cursisten die geen lid zijn van de WVD kunnen hun gegevens opvragen aan het bestuurof de zeilschool. Voor alle andere vragen en of klachten over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met het bestuur. Indien de behandeling niet voldoet aan uw verwachting, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Deze privacyverklaring (v 1.1) is geldig vanaf augustus 2018