CORONA UPDATE 26 MAART 2020  
CLUBLOKALEN DE FACTO NIET MEER TOEGANKELIJK

Door verstrenging van de regels is tot onze spijt de club dus niet meer in staat nog een beperkte opening van lokalen (toiletten) te verzekeren in het weekend, en ziet zich verplicht daarvoor versoepeling van het coronaregime af te wachten.
Periode al zeker verlengd tot 19/4.

 


Bij vertoef en sporten in open lucht zie ik nog steeds geen verschil tussen enerzijds wandelen, lopen of fietsen en anderzijds onze sport, waarbij we ons immers even strak kunnen houden aan het verbod op samenscholingen en de meest cruciale consignes van afstand 1,5m en gezinsverband (+ max.1), temeer we het absoluut maximum bemanningscijfer zelf op 2 stelden.

Toch stellen we enerzijds vast dat onze federatie van oordeel is dat watersporten niet meer kan, en anderzijds dat de klemtoon op het terrein door ordediensten meer en meer wordt gelegd op de noodzaak aan essentieel karakter van ondernomen verplaatsingen.  Daarbij dient ook in voertuigen de onderlinge afstand van 1,5m met niet-gezinsleden gerespecteerd.  Er gaan zelfs stemmen op om de regel 1-1-1 (1 persoon-1kilometer-1uur) van Frankrijk over te nemen.  Dit heeft als gevolg dat de verplaatsing naar ons watervlak de facto sowieso hoop en al mogelijk zou blijven voor leden die de basisregels te allen tijde blijven respecteren, vlakbij wonen en over een eigen sleutel beschikken.

De club is dus niet meer in staat nog een beperkte opening van lokalen (toiletten) te verzekeren in het weekend, en ziet zich verplicht daarvoor versoepeling van het coronaregime af te wachten.

  1. MEYKENS, Voorzitter WVD