CORONA-EXIT : RICHTLIJNEN VOOR LEDEN VANAF 18 MEI.

Alle leden zijn welkom om te watersporten, zelfs voor verder af wonende personen is dat nu duidelijk.  Gelieve zeer strikt de hygiëne- en afstandsregel van 1,5 meter te respecteren, ook op het water, tenzij lid van eenzelfde gezin.  Blijf alleszins ook niet nodeloos hangen behoudens bij vaarklaar maken, voorbereidingen (inclusief laden van zeilmateriaal al aan de wal, en niet aan de steiger), varen en veilig aftuigen/bergen. 

Aan wal is een mondmasker sterk aanbevolen, alsook het gebruik van handschoenen met volledige vingers.  Er is bij de wal wel een dispenser met alcoholgel ter beschikking, alsook handzeep in de toiletten, maar neem uit voorzorg  geen materiaal van anderen vast, noch touwwerk.  Gebruik zo veel mogelijk een andere aanlegring of -bolder dan diegene die door een ander al bezet is.

Op luttele uitzondering na, lijkt social distance niet permanent mogelijk in meerzitters kleinzeilerij, zodat dit voorlopig uitsluitend is toegelaten voor leden van eenzelfde gezin (bubbel).  Indien uit camerabeelden gebrek aan respect zou blijken, behoudt de club zich het recht voor de betrokkene(n) te schorsen.

Wie niet over een poortsleutel beschikt, kan daar alsnog om vragen.  Vooralsnog zijn van onze lokalen enkel de toiletten geopend voor leden, onder vooraf te lezen, en te respecteren, strikte voorwaarden.   

Wij kunnen de clubwerking vanaf 18/5 wel heropstarten, met respect voor de basisvoorzorgen.  Clubvrijwilligers kunnen zo weer in onze lokalen en atelier vol aan de slag.  In open lucht zijn ook georganiseerde trainingen en opleidingen (school) vanaf dan weer toegelaten, tot maximum 20 personen, onder begeleiding van een opleidingskader of daartoe gedelegeerd volwassene, die bovendien geen deel uitmaakt van de bemanning, wat binnen WVD perfect kan.  We bekijken hoe we de junicursus voor volwassenen concreet aanpakken.  Ook uitlening/verhuur van clubmateriaal is toegestaan, eveneens mits desinfectie van het materiaal gebeurt.  De aangestelden van de club hebben toegang tot de nodige lokalen en uiteraard beschermingsmateriaal ter beschikking.

Wedstrijden competitie blijven verboden tot en met 7 juni, zodat elke organisatie daarvan uitgesteld (desnoods afgelast) is tot nader bericht.  Na de Jeugdraces (Moederdag) van 10/5 en de Windsurf BABC series van 17/5, zijn daar nu dus ook de Zomerraces (+Jeugdraces) van 31/5 getroffen.  Eventuele nieuwe datum volgt asap.

                                               ____________________________

Volgens een planning van Sport Vlaanderen en WWSV, zou in een volgende fase het breed gebruik van clubmateriaal, kleedkamers, douches en lockers theoretisch terug mogelijk worden, maar zullen we dan de desinfectie moeten kunnen verzekeren.

De afstandsregel blijft binnen de accomodaties gelden voor alle niet-gezinsleden.   Het zou wel mogelijk worden om - zonder social distance indien onmogelijk – ook niet-gezinsleden in bemanning op te nemen, maar dan wel mits het dragen van een efficiënte mond- en neusbedekking + handschoenen. 

In een laatste afbouwfase  zouden alle trainingsactiviteiten terug mogelijk worden, echter zonder grote samenscholingen, en alle accomodaties zijn terug toegankelijk, inclusief de cafetaria (beperkt).  Wanneer sociale afstand niet mogelijk is, blijven monden en neuzen bedekt en handschoenen aanbevolen.  Wat wedstrijden en sportkampen voor meer dan 20 personen betreft, lijkt het er op dat er een onderscheid zal gemaakt worden tussen enerzijds contactsporten (zoals voetbal) en andere (zoals de onze), en anderzijds al dan niet open lucht, en blijven we hopen op een hervatting nog tijdens de zomervakantie.

Business as usual is allicht niet voor de nabije toekomst, maar wij hopen op een volgende stap vanaf 8 of uiterlijk 31 juni.  Hou U gezond, en wij rekenen op jullie allen.

 

                                                                                              Het clubbestuur WVD.