CORONA-UPDATE 8 JUNI 2020… graag grondig kennis nemen

Beste WVD’ers,

Het clubbestuur is bijzonder verheugd U met versoepeling van de corona-maatregelen terug gezond en wel te mogen verwelkomen in ons clubhuis te Hombeek.  Inderdaad, ook Chris mag vanaf het weekend 13-14 juni de cafetaria terug openen, en heeft zich coronaproof voorbereid in overleg met het bestuur, dat sowieso al druk bezig was daarmee en met het aanschaffen van divers materiaal.  Voor het sporten zelf, wordt bijna alles terug mogelijk mits naleving van de corona-basisregels, wat met zich brengt dat bootbemanningen van eenzelfde gezin moeten zijn.

Helaas blijven kleedkamers en douches gesloten tot nader order, en zijn zeer strikte toiletregels te volgen, naast nog altijd toe te passen corona-basisregels van social distance, handhygiëne en bedekt niezen en hoesten.  Iedereen draagt een individuele verantwoordelijkheid (hoedepersonen mee voor de kinderen), waarop hij/zij kan worden aangesproken door uitbater clubhuis, leiding en opleiders !

Met aandrang vragen we clubmedewerkers, maar ook leden, thuis al goed kennis te nemen van de na te leven richtlijnen hierna, en de social distancing en hygiëne zo veel mogelijk te respecteren…


Sportzone

De zone tussen clubhuis (+ gevelverlengden) en het watervlak zijn nog strenger dan anders voorbehouden aan leden en deelnemers aan activiteiten, zelfs in verpozing  (en uitzonderlijk voor passage na  toiletbezoek).  Bij de grote vlaggemast en bij het atelier is handreiniging mogelijk.  Tijdens opleidingen kan er een afbakening zijn voor cursistenbubbel(s).  De botenparking is alleen voor leden en hun gezelschap toegankelijk.

Op de motorbootsteiger heeft buiten wie aan de motorboten moet zijn, sowieso niemand iets te zoeken.  Het daar aanwezige materiaal wordt gedesinfecteerd, en onbevoegd betreden van die steiger is dan ook een corona-inbreuk.

De aanlegsteiger is zolang we niet terug naar volledig normaal kunnen, uitsluitend toegankelijk voor sporters.  Nog meer dan anders geldt hier reddingsvestplicht en voor spelende kinderen en nieuwsgierige ouders of andere bezoekers is dit strikt verboden terrein.

Ook op het water wordt geen samenklitten aanvaard.  Ook rescue handelt maximaal coronaproof.


Toiletten

Gezien de beperkte gangbreedte naar de toiletten, is er eenrichtingsverkeer.  Toegang tot het sanitair gebeurt altijd vanop het terras, via de deur tussen clubhuis en nieuwbouw.  De enige uitgang is tussen nieuwbouw en bolle loods, via de deur aan de buitentrap.  Ook vanuit de cafetaria gebeurt dat op die manier, zodat langs beneden wordt teruggekeerd naar de ingang.  Er is signalisatie.

Behoudens de voor naleving van de regels noodzakelijke begeleiding van jonge kinderen, bevinden zich maximaal 2 personen tegelijk in de toiletten wegens de 1,5m regel.  Je mag de toegangsdeur tot het toiletlokaal sluiten nadat je dit betreedt, maar laat deze vooral open staan bij verlaten, zodat anderen zien dat er geen belet is en niet nodeloos moeten beginnen aankloppen.  Bij belet wacht je in de ruimere lockergang, net voor het nemen van de 3-tredentrap.  Respecteer de specifieke toiletregels, en gebruik de middelen die wij daar ter beschikking hebben gesteld !

 

Cafetaria

Memoriseer nog even de algemene coronaregels aan de traditionele (enige) ingang van de cafetaria.  Wanneer het weder dit toelaat, neem je bij voorkeur plaats op het terras, en wacht er op bediening.

We vragen dan ook hier enkel plaats te nemen als er iets wordt verbruikt.  Zoniet is er voor leden ook beneden zitgelegenheid.  Als je toch het cafetarialokaal betreedt, houd je dan aan de door grondpijlen aangegeven stapstroken en –richting, waardoor je de afstand met andere klanten kan bewaren.  Je keert onder geen beding terug op je stappen, maar neemt de (enige) uitgang via de dubbele deur naar het terras, en kan zo terugkeren naar de enige ingang.  Laat alle deuren in open stand als deze zo al staan.  Betaal aub met gepast geld (of laat het wisselgeld als vrijwillige steun).

 

Andere lokalen

Buiten cafeteria en toiletten, heeft alleen bevoegde leiding toegang tot andere lokalen.

 

Activiteiten

Voor de 3 uitgestelde wedstrijden wordt een nieuwe datum gezocht, zoniet wordt er alsnog geschrapt.  Op zondag 21 juni is er voor belangstellende jeugd al een kennismakingsdag gepland met Spirouboten, en op 28 juni gaat er een wedstrijd windsurfen door.  Er wordt de komende weekends ook gelegenheid gegeven om zich op te geven voor een clubdienst, zodat leden hun waarborg naar het volgende werkingsjaar kunnen overdragen.

De zomeropleidingen voor de jeugd zijn ingepland, al zullen deze allicht op een lager pitje verlopen.  We plannen opstelling van supplementair sanitair en voorzien bescherming voor lesgevers.

De opgeschorte opleiding volwassenen is gepland in september.  Behoudens corona-belet zal de jaarkalender worden gevolgd, en hebben we voor het najaar een teambuilding aangeboden aan medisch personeel.

 

Diverse draaiboeken

Na een specifiek draaiboek voor de cafetaria-uitbating, wordt er een algemeen draaiboek uitgewerkt, alsook voor medewerkers en rescue.  Wij zullen een en ander transparant afficheren en op website plaatsen.  Bij onduidelijkheid, zijn alleen de bestuursleden bevoegd geldig stelling in te nemen als referentiepersoon.

 

Het clubbestuur WVD