Bij elk clublidmaatschap hoort een waarborgsom voor de jaarlijkse dag (minimum 1) clubdienst.

De werkweekends van het najaar worden na onze bestuursvergadering van september gecommuniceerd.  Tijdens zulke weekends doen we onderhoud en reparaties.  Hou dat aub in het oog, en vergewis er U ook van dat jouw dienst genoteerd is op jouw  websitefiche/Twizzit.

 

Ook de medewerking aan activiteiten, kan als clubdienst worden aanvaard.  De eerstkomende mogelijkheden zijn :

- Zaterdag 14 en zondag 15/9/2019 Triatlon Mechelen.  Wij staan in voor het parcours en de veiligheid van de zwemmers in het water.  We gaan er van uit dat je (desnoods) kan zwemmen.  Een aantal medewerkers bemant de boten, en anderen volgen als suppend op een plank de zwemmers.

- Zondag 22/9/201919 Sportmarkt Mechelen waar onze club  een stand heeft in het stadscentrum.  We zoeken daarvoor nog wat medewerkers die goed vertrouwd zijn met ons reilen en zeilen, en vooral 1 persoon met trekhaak aan voertuig, die het materiaal ’s morgens mee kan aanvoeren en ’s avonds afvoeren.

- Maandag 11/11/2019 (feestdag).  Iedereen wordt aangemoedigd mee te doen aan deze clubwedstrijd, maar wie dat door omstandigheden niet kan, is welkom als medewerker aan deze seizoensafsluiter.

 

Om je aan te melden voor een clubdienst, kan je via de website en jouw Twizzit login een bericht sturen of een mail naar bestuur@wvd-mechelen.be.  We contacteren U dan wel met meer details.